Workshops en Lezingen

“innerlijke werkelijkheid, contextueel begrepen”

Workshops

In onze praktijk komen nogal wat cliënten met allerlei uitputtingsklachten en (onderdrukte) boosheid ten gevolge van vastgelopen (overlevings)patronen. Het antwoord op de vraag: “hoe heb jij gegeven aan je ouders?”, zal duidelijk maken hoe zij geparentificeerd zijn. De verschillende vormen van parentificatie hebben invloed op iemands constitutie en de ontwikkeling van de persoonlijkheid. Deze leggen de basis voor overlevingsstrategieën.

In deze workshop maak je kennis met de 4 vormen van ernstige parentificatie die kunnen ontstaan als gevolg van “uitgebuit vertrouwen”, dus uit de onuitputtelijke loyaliteit van het kind aan de ouders.
Je leert betekenis te geven aan bijvoorbeeld: passief agressief gedrag, extreme controlebehoefte, overnemen van verantwoordelijkheid, angsten, pleasen en niet kunnen stoppen met “malen”.
Met behulp van duplo-figuurtjes brengen we iemands innerlijke werkelijkheid in beeld. Deze wordt opgebouwd vanuit de familieopstelling.
Zichtbaar wordt hoe en waarom iemand in relatie met de ouders bepaalde delen van z’n persoonlijkheid heeft moeten uitvergroten ofwel heeft moeten onderdrukken.
Wat daarvan is constructief dan wel destructief.

De opstelling kan dienen als basis voor therapeutisch handelen.

Lezingen

 

“innerlijke werkelijkheid, contextueel begrepen”

Ouders zetten alles op alles om hun kinderen kansen op een beter leven te geven, beter dan ze zelf gehad hebben. Ze willen hun kinderen behoeden voor de pijn en het gemis, zoals ze zelf ervaren hebben.

Alle kinderen, jong of oud, gezond of ziek, beperkt of bevoorrecht, willen hun ouders gelukkig maken.

Maar hoe moeten we dan de teleurstelling van ouders in hun kinderen begrijpen of de soms explosieve boosheid van kinderen op hun ouders?

De interactieve lezing, “innerlijke werkelijkheid, contextueel begrepen” zal een inkijk geven in de contextuele benadering waarin betekenis wordt gegeven aan bijvoorbeeld: (onderdrukte) boosheid, angsten, extreme controlebehoefte, “pleasen”, overnemen van verantwoordelijkheid, passiviteit, eisend / claimend gedrag en uitputtingsklachten.

Duur: 2,5 uur
Plaats: op locatie
Kosten: € 250,-excl. reiskosten