Traumatherapie

Van overleven naar leven.

Traumatherapie

Een trauma kan ontstaan na een levensbedreigende gebeurtenis, een gewelddadige ervaring of een langdurige periode van overweldigende stress. Wanneer je niet in staat bent om de natuurlijke impuls van vechten of vluchten te volgen, kan je in een situatie van bevriezing komen en raken lichaam en geest van elkaar afgesneden. Dit kan uiteindelijk leiden tot een complex van symptomen:

   • angst, overmatige alertheid of prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid, moeite met het reguleren van kwaadheid
   • depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht
   • niet kunnen stoppen met “malen”
   • momenten van dissociatie: je lichaam niet meer voelen en/of eruit verdwijnen
   • verlies van contact met jezelf / beperkt spectrum van gevoelens
   • ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Het helen van trauma’s in 3 facetten.

  1. Ontvouwen van het verhaal
  2. Bewustwording overlevingsmechanismen / -patronen
  3. Afgesloten delen van lichaam bevrijden
Thea Peeters

Ontvouwen van het verhaal

Ernstige grensoverschrijdingen stagneren je emotionele ontwikkeling waardoor je als het ware “blijft hangen in het verhaal / in slachtofferschap”. In de therapie plaatsen we de traumatische ervaring in de context wat betreft (leef)tijd, systemische dynamiek (krachtenveld van je familie) en verantwoordelijkheid. Hierdoor kunnen schaamte en schuldgevoelens verminderen. Dit geeft hernieuwde toegang tot de basisgevoelens (bang, blij, bedroefd en boos) en daarmee emotionele groei. Het gebruik van duplo-figuurtjes bij het in beeld brengen van het verhaal, creëert “tussenruimte”. Deze ruimte geeft voldoende afstand om het beleven van jezelf in de traumatische situatie, met milde ogen te bekijken en je kracht eruit te destilleren.

Bewustwording overlevingsmechanismen / -patronen

Met duplo-figuurtjes verbeeld je je verhaal, in samenhang met de context. Dit maakt dat je bewust wordt van deze samenhang. Je leert betekenis te geven aan gedragingen die aan de basis liggen van overlevingsmechanismen:

   • Zien te overleven
   • Behoeden van anderen
   • Loyaliteiten
   • Afschermen van kwetsuren

Het (h)erkennen van je eigen overlevingspatronen geeft ruimte om opnieuw te kunnen kiezen voor verbinding met jezelf en je omgeving.

 

Afgesloten delen van lichaam bevrijden

Mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfde regelmechanismen als dieren. Een dier laat spanningen los door bijvoorbeeld angst af te schudden of in contact met een ander dier te gaan, troost te zoeken. Wij mensen beperken of blokkeren dit proces met het rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons ‘groot houden’ of ‘doorzetten’ en daarmee een volledige ontlading in de weg staan. Het lichaam slaat de spanning dan op en een blokkade ontstaat.
Lichaamstherapie helpt om de verbinding te herstellen met de geblokkeerde delen van je lichaam. Allereerst wordt gewerkt aan het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, aan stevigheid, waardoor er ruimte en draagkracht komt voor datgene wat zo pijnlijk en/of verdrietig is. Lichaamstherapie helpt om de bevroren spanning stukje bij beetje los te laten. De beweging die er “toen” niet kon zijn, kan alsnog worden afgemaakt. Daarmee wordt de blokkade langzaam opgeheven.

Bezoek ook de website van ‘Hulpverlening na seksueel misbruik’.