Familietherapie

Voor mensen die zich vrij willen maken van knellende patronen.

Familietherapie

…van gebonden naar verbonden…

Familieopstellingen met gebruik van duplo-figuurtjes. Voor mensen die zich vrij willen maken van de zich herhalende patronen in hun leven: in hun werk, in hun relatie en/of in hun gezin.

Familietherapie is onder te verdelen in:

  1. Individuele therapie
  2. Relatietherapie
  3. Gezinstherapie

Voor wie?

Voor mensen die:

   • Familiethema’s willen uitdiepen.
   • Last hebben van zich herhalende patronen.
   • Gebukt gaan onder knellende verwachtingspatronen.
   • Leven vanuit hun hoofd.
   • Vastlopen in de relatie met hun partner of met hun kind(eren).
   • “Overleven” i.p.v. “leven”.
   • Schrikken van hun eigen reacties op gezinsleden.
   • Niet meer weten, hoe uit de vicieuze cirkel van verwijten over en weer te komen.

Video over familie-opstellingen (± 5 min)

Individuele therapie

 

Startpunt van de therapie is een actuele situatie waarin je de beklemming van je patronen voelt. Deze situatie wordt met behulp van duplo-figuurtjes verbeeld van waaruit het verhaal zich gaat ontvouwen. De figuurtjes fungeren als figuranten voor alle innerlijke delen van jezelf die in die situatie hun invloed uitoefenen. In deze therapie ligt het accent op het actief integreren van je verscheidenheid aan innerlijke delen. In het verbinden krijg je weer de vrije beschikking over je potentiële krachten.

Thea Peeters

Relatietherapie

 

Wanneer er geen ruimte is geweest om je vrij te maken van knellende familiebanden kan dat doorspelen in je partnerrelatie. Dit in de vorm van het onbewuste verlangen dat je partner zorg zal dragen voor je oude pijn, voor je gemis. Je verwacht van je partner dat die “goed maakt” wat je als kind tekort bent gekomen. Door het onderliggende verlangen zichtbaar te maken, word je bewust van wat je nodig hebt. Zo maak je de weg vrij voor een relatie waarin op passende wijze kan worden gevraagd, gegeven en ontvangen.

Thea Peeters

Gezinstherapie

 

Soms loopt een gezin(systeem) vast. Dit kan gebeuren wanneer over een langere periode een zwaar beroep wordt gedaan op één of meerdere gezinsleden waardoor de draagkracht vermindert. Om het gezin toch overeind te houden zullen ouders en/of kinderen gaan reageren vanuit overlevingsmechanismen. De gezinsleden worden uitgenodigd hun verhaal te doen. Het gebruik van duplo-figuurtjes werkt als “een visuele taal” die voor jong en oud verstaanbaar is. De rode draad waarlangs ieders verhaal tot ontwikkeling komt, is het zoeken naar de betekenis van gedrag, in het licht van het geven van zorg voor het behoud van het gezin.

Thea Peeters